Suveranitatea lui Dumnezeu şi libertatea omului. Câteva reflecţii în cheie doxologică (1)

Scriu acest post sub impresia puternică pe care mi-a produs-o lectura unui capitol excelent scris de îndrumătorul meu doctoral, Stephen N. Williams, într-un volum de eseuri de teologie propriu-zisă (theology proper; doctrina despre Dumnezeu) apărut în 2008 (ed. Bruce L. McCormack, Engaging the doctrine of God. Contemporary protestant perspectives, Baker Academic & Rutherford House, Grand Rapids, MI, 2008). Primiţi, vă rog, câteva citate excelente, zic eu, urmate de câteva modeste reflecţii epigonice.

 

 

Williams scrie despre doctrina suveranităţii lui Dumnezeu dintr-un unghi surprinzător, doxologic. În cazul articulării doctrinelor, spiritul speculativ poate uşor aluneca înspre cea mai sterilă şi abstractă formă de ideaţie, în care cunoscutorul uman jonglează cu concepte şi modele elaborate şi complexe, neglijând că subiectul care i-a fost dăruit spre cunoaştere este Însuşi Dumnezeul Prea Înalt. Williams caută să atragă atenţia asupra unei astfel de metodologii teologice ireverenţioase, proponând o apropiere în cheie doxologică de problema suveranităţii divine şi a libertăţii umane.

 

 

Redau mai jos câteva pasaje pe care le comentez pe scurt:

 

 

“Dacă Dumnezeu este capabil să creeze şi să vorbească, să se întrupeze, şi să asigure viitorul ultim pe care şi-L doreşte, e greu de înţeles în ce fel depotenţializarea sau reconfigurarea divinităţii Sale în vederea rezolvării unora dintre dificultăţile noastre personale concordă cu aceste convingeri. Dacă Dumnezeu nu este invariabil capabil să stârpească răul, e foarte probabil că am schimbat regulile gramaticale ale credinţei ancorate în puterea lui Dumnezeu de a crea, revela, de a se întrupa şi de a domni escatologic.” (p. 171)

 

Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu este capabil să îşi angajeze creaturile, mai întâi aducându-le în fiinţă, vorbindu-le “prin prooroci, în multe rînduri şi în multe chipuri” şi, “la sfârşitul acestor zile” (Evrei 1:1-2), întrupându-se, pentru a face posibilă reconcilierea lor cu Sine, prin Fiul – şi Scriptura mărturiseşte amplu în privinţa aceasta – , atunci limitarea dictată antropologic a puterii şi atributelor sale divine încalcă mărturia Scripturii şi deci produce o evanghelie falsă (vezi Galateni), “de obârşie omenească” zidită pe o înţelegere antropocentrică a conceptelor de libertate şi dragoste. Se schimbă astfel regulile gramaticale ale credinţei bazată pe mărturia biblică, iar vorbirea despre Dumnezeu se prăbuşeşte feuerbachian în vorbire despre om (God-talk – human-talk).

 

 

Williams scrie: “Discuţia teologică despre cum trebuie aşezată suveranitatea divină în relaţie cu libertatea pare ori să înceapă ori să se mişte rapid înspre punctul în care Dumnezeu este imaginat a fi o persoană individuală mult mai ilustră decât noi înşine.”

 

 

Comentariul meu: O anumită partidă teologică îl aseamănă pe Dumnezeul cârmuitor cu un tiran care dictează tot ceea ce facem ca oameni, şi drept urmare respinge o suveranitate ce implică un grad absolut de control. Alţii îl asemuiesc pe Dumnezeul cârmuitor cu un rege benevolent a cărui drept, nu doar putere, de a cârmui este fundamental şi absolut, drept urmare îl acceptă şi I se supun. Williams propune pentru a complementa ambele imagini derivate/derivabile din Scriptură imaginea escatologică a domniei lui Dumnezeu, imagine prezentată în, printre alte pasaje, Isaia 6:1, şi în mod amplu în Apocalipsa (e.g. 4:3) Toate aceste imagini prezintă un Dumnezeu în faţa Căruai răspunsul cel mai adecvat, în vederea unei percepţii corecte a Persoanei Sale, este închinarea reverenţioasă. Bauckham, vorbind despre teologia Apocalipsei, sugerează, “incomparabilitatea suveranităţii lui Dumnezeu” redată printr-o minuţioasă evitare a antropomorfismelor, ce descurajează imaginarea lui Dumnezeu în termenii personalităţii umane. Williams aminteşte de o formulare din Ezechiel 1:28 (redau în engleză) “the appearance of the likeness of the glory of God” despre care George Caird spune că asigură o “întreită protecţie de literalitate”.

 

 

Williams vorbeşte apoi despre posibilitatea gândirii pure de a se concentra asupra unor probleme ca păcatul, libertatea şi justificarea ajungând chiar la concluzia că pot ajunge să fac o faptă bună întru totul lipsită de păcat. Dar, zice el “în prezenţa lui Dumnezeu însă, gândul acesta este demascat în toată nevrednicia lui şi înlăturat.”

 

 

“Înaintea acestei prezenţe, imaginată în Scriptură pentru a sublinia că imaginea nu poate reda supremţia lui Dumnezeu, problema libertăţii mele în raport cu Regele Dumnezeu tinde să se pipernicească sau să pară oarecum jalnică în forma în care o înţelegem noi de obicei. Acest Dumnezeu poate cârmui în cele mai mici amănunte fără vreo urmă de despotism uman. Tot aşa, poate alege să facă posibil orice tip de libertate fără să-Şi compromită în vreun fel suveranitatea. Măreţia suveranităţii Sale nu rezidă direct nici într-un control meticulos al tuturor lucrurilor, dar nici în cedarea unui spaţiu nesupus omnideterminării Sale. În închinare descoperim că măreţia suveranităţii rezidă în simpla fiinţă a lui Dumnezeu. Închinarea este contextul potrivit al gândirii teologice, iar când frica de suveranitate ocupă locul central în închinare, poate părea că bătălia de tip cârmuire-versus-reciprocitate pe care o găsim uneori în teologie se dă pe câmpul unei înţelegeri excesiv antropomorfice a lui Dumnezeu.” (p. 174)

 

 

Cu alte cuvinte, imagistica biblică a suveranităţii, deşi întru totul inspirată, rămâne un limbaj acomodat (în sensul dat de Augustin şi în mod special de Calvin termenului “acomodare”), ce trebuie tratat cu seriozitate şi cu sporită atenţie pentru a se evita interpretarea literalistă, pe de o parte, dar şi sub-interpretarea, pe de alta, ambele poziţii ducând la excese periculoase şi cu implicaţii teologice vaste. Nu e atât de clar însă ce vrea să spună Williams afirmând că “măreţia suveranităţii rezidă în simpla fiinţă a lui Dumnezeu” dacă e să ţinem cont de faptul că la “simţa fiinţă a lui Dumnezeu” nu avem acces epistemic direct, independent de Scriptură ca mijloc prin care Dumnezeu se proiectează pe Sine pentru a ni se face cognoscibil.

 

 

Libertatea supremă, pe care suntem suntem îndreptăţiţi şi chiar trebuie să o râvnim este libertatea de a ne închina şi de a asculta. Individualitatea, spune Vanhoozer,  ţine mai mult de capacitatea de a răspunde (“Iată-mă” – Samuel) decât de a (ne) afirma (“Cuget, deci exist” – Descartes). În engleză, “Individuality is more a matter of answerability (“Here I am”) that of assertability (“I think, therefore I am”) (Kevin J. Vanhoozer, Remythologizing Theology. Divine Actions, Passion, and Authorship, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2010, p. 319). Cred că la fel se poate spune şi despre libertate. Suntem cu adevărat liberi când răspundem chemării divine, prin închinare şi ascultare.

 

 

“Dacă acest om (Isus Cristos) îşi va exercita sau va vrea să îşi exercite suveranitatea asupra mea printr-un control meticulos al tutuor lucrurilor nu îi voi flutura prin faţa ochilor o libertate personală, pe care îi cer să o respecte. Nici nu îl voi învăţa ce I se cuvine şi ce nu I se cuvine dumnezeirii, dacă îmi va ceda un spaţiu nesupus determinării Sale în care să-mi exersez libertatea. Ideea fundamentală pe care vreau să o subliniez este că ori de câte ori ridicăm problema suveranităţii în raport cu libertatea şi controlul divin ar trebui să ne întrebăm mereu ce fel de Dumnezeu sau ce fel de Isus avem înaintea ochilor.” (p. 175).

 

 

Din nou reiese importanţa respectării imaginii lui Dumnezeu pe care El Însuşi a “proiectat-o” în Scriptură printr-o pluralitate de forme literare şi în mod plenar în persoana lui Isus Cristos. La întrebarea “ce fel de Dumnezeu sau ce fel de Isus avem înaintea ochilor” vom răspunde doar apropiindu-ne mereu şi mereu, în studiu şi supunere,  de autoprezentarea Sa în discursul divin – Scriptura. Doar în felul acesta ne vom putea păzi de gestul teologic de maximă aroganţă, acela de a-i impune lui Dumnezeu standarde şi criterii cu privire la fiinţa Lui şi interacţiunea cu lumea dictate de preocupările şi nevoile umane. Singura şansă ca teologia să nu cadă în antropologie este de a fi informată şi reformată în permanenţă de discursul biblic, tratat cu maximă seriozitate interpretativă.

 

 

“Isus Cristos, centrul interacţiunii economice a lui Dumnezeu cu creaţia Sa, El Însuşi una cu Tatăl, prin care, dacă L-am văzut pe El, L-am văzut pe Tatăl – în raport cu El trebuie să înţelegem suveranitatea lui Dumnezeu.” (p. 178) E lăudabilă orientarea cristologică, în manieră barthiană, a discuţiei despre suveranitate. De prea multe ori suveranitatea lui Dumnezeu e discutată pe tărâmul speculativităţii sterile, cu vocabulare conceptuale antropocentrice, străine de forma supremă de revelare a lui Dumnezeu în Isus Cristos. Gândirea noastră despre suveranitatea lui Dumnezeu este păzită de excese doar atunci când “este centrată în Cel prin care au fost făcute toate lucrurile, regele atârnat pe o cruce şi înălţat spre a avea autoritate universală, dăruit nouă ca Domn al Bisericii, a Cărui împărăţie nu va cunoaşte sfârşit, Isus Cristos, Domnul nostru.” (p. 178)

 

 

Desigur, simpla numire a lui Cristos nu are cum să rezolve dezacordurile legate de înţelegerea suveranităţii în termenii dragoste sau/şi control, determinare şi/sau dăruire de libertate etc. Doar o orientare cristologică substanţială poate spera să ducă înspre o atare rezolvare, după cum se sugera anterior.

 

 

“Există pericolul ca în dispute referitoare la natura şi maniera suveranităţii lui Dumnezeu să părem ca nişte avocaţi şi procurori ciondănindu-se înaintea scaunului judecătoresc tocmai despre caracterul Judecătorului. Nu trebuie să uităm că suntem întotdeauna pe pământ sfânt. Vorbim despre cel mai extraordinar lucru cu putinţă: cunoaşterea lui Dumnezeu. Vorbim şi întrebăm coram Deo.” (p. 179). Reflecţia teologică privitoare la suveranitate trebuie desfăşurată pe genunchi, în închinare, înaintea Celui Prea Înalt şi cu totul vrednic de slavă!

 

(va urma)

Reclame

3 gânduri despre „Suveranitatea lui Dumnezeu şi libertatea omului. Câteva reflecţii în cheie doxologică (1)

  1. […] pe blogul Gândurarului, m-am delectat cu o interesantă reflecţie – deşi ceva mai veche – pe tema suveranităţii lui Dumnezeu şi libertatea omului. Sătul de sterilitatea dezbaterilor partizane fie dogmelor calviniste, fie arminiene, am remarcat […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: