Arhive zilnice: 12 octombrie, 2007

Mai multe despre „Jesus Asked” – Conrad Gempf

jesus-asked.jpg
din timpul lecturii “prin auzire”…

Excelent. Un splendid exemplu de lectură proaspătă a Scripturii, lectură revelatorie a straturilor de sens ce se îmbie citititorului atent, credincios textului şi disponibil să fie surprins în lectura sa (foarte importanţi factori în citirea Scripturilor), cât şi cititorului mai reţinut în faţa tiparelor şi convenţiilor strâmte de interpretare, cofragelor şi echerelor, cheilor de înţelegere moştenite ce deschid o singură uşă dincolo de care stă sensul devenit “obişnuit”, clişeele şi ticurile amvoniceşti.

Cristos ca şi geniu al retoricii, geniu agasant, fiindcă orice încălcare a aşteptărilor unei audienţe se răsplăteşte în cel mi bun caz prin neînţelegere resemnată, ruşintă, şi în cel mi rău caz cu revoltă, răutate şi chiar cu… crucificare

Conrad Gemp, alături de Philip Yancey, Brenann Manning, Henri Nouwen, Marius Cruceru sunt doar câteva nume de autori care îmi vin în minte şi care reuşesc să ofere alternativa unei lecturi proaspete, îndrăzneţe chiar, a Scripturilor. A nu se înţelege că sunt întru totul de acord cu fiecare afirmţie din cărţile lor, cu fiecare interpretare pe care o oferă, dar măcar ne scapă de pericolul încremenirii în lecturi şablonarde.

Ştiu că spunând ceea ce deja am spus, conservatorii sadea vor sări ca arşi avertizând împotriva pericolului de a lectura în cheie postmodernistă Scripturile, scornind sensuri străine de o hermeneutică şi exegeză riguroasă. Vă asigur că ştiu ce spun. Conrad Gempf, prin interacţiuena sa proaspătă cu textul biblic, nu face altceva decât să-I prezinte adâncimea, straturile multiple, neobişnuitul pe care, oh, de atâtea ori îl trecem cu vederea şi cu lectura… Nu că profesia lui ar fi garanţia unei abordări fidele a textului, dar omul e totuşi profesor de Noul Testament în cadrul unei şcoli prestigioase din Londra, la London School of Theology. Lectura sa e una atentă, de bun simţ şi mare fineţe. Dincolo de limbajul glumeţ, colocvial, “trendy”, după cum spuneam anterior, e specialistul cu anchete filologice şi exegetice bine realizate. Aşa tot profesori să tot ai; şi “cool”, cu retorică percutant-tinerească, fără aere ex cathedra, cu limbaj colorat, dar cu o vastă cunoaştere numaidecât observabilă.

Va urma…

Publicitate